Meer

PF3small

Naast mijn werk als fotograaf en filmmaker ben ik ook actief op raakvlakken die met mijn vak te maken hebben. Ik maak o.a. websites, componeer muziek en geef cursussen.

CURSUSSEN

In de cursussen die ik geef, leg ik de nadruk op leren kijken en het structureren van inhoud. Technische vaardigheden zijn sterk aan verandering onderhevig en kunnen het eenvoudigst in de praktijk aangeleerd worden. Een zeer populaire cursus die ik heb gegeven was ‘de weekendcursus’. Vrijdagavond beeldstructuren ontleden en het maken van een klein plan, zaterdag opnames en op zondag de montage. Op zondagavond was er een toonbaar eindproduct.

LOKALE OMROEP

In de beginperiode van de lokale omroep in Amsterdam was ik betrokken bij het opzetten van een videoproject voor werkloze jongeren. Samen met hen maakte ik iedere maand in opdracht van de gemeente Amsterdam een voorlichtingsprogramma voor de sociale minima. Zo sneed het mes aan twee kanten. De gemeente kreeg goedkope voorlichtingsprogramma’s en jongeren deden werkervaring op. Meerdere jongeren vonden werk in de televisiewereld, bijvoorbeeld als editor bij de NPS, als freelance cameraman en als programmamaker bij SBS.